Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Bydgoski


Izba Rzeczoznawców
Ośrodek Rzeczoznawstwa IRSEP
w Bydgoszczy